رفاقت‌های چند ساله

بسم الله

اینکه اینجا چیزی نوشته نمیشه، به این معنی نیست که من هنوز از سفر حج بر نگشته‌ام. چرا… برگشته‌ام. ولی دستم به نوشتن نمیره. اعصاب نمونده برامون. اضطراب و نگرانی از آینده پیش روی کشور و جامعه، حس و حال این روزهای من و خیلی از دوستان است. بی خردی و بی فکری بعضی از سیاستمداران و مسئولین کشور باعث به وجود آمدن این بحران شده است.

فرایندی در حال طی شدن است که بی تقوایی را در رفتارهای بسیاری از آدم‌ها، نهادینه کرده است. این بی تقوایی در رفتارهای خیلی‌ها، محسوس است. از جمع فامیل و دوستان چندین و چند ساله گرفته، تا مسئولین بلند پایه مملکت. از بالا بگیر، بیار تا پایین؛…همه مردم رو به جون هم انداختند.

رفاقت‌هایی در معرض خطر قرار گرفته که قیمت و ارزش بسیار بالایی داره. رفاقت کسانی که از دوران کودکی و نوجوانی با هم بزرگ شده‌اند، زمانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند..

از دور که به این اتفاقات نگاه میکنم، خیلی تأسف میخورم.