Archive for فروردین, ۱۳۸۶

تاخیر

چهارشنبه, فروردین ۲۹ام, ۱۳۸۶

بسم الله پانزده دقیقه دیر به جلسه امتحان رسیدم. وارد که شدم، استاد گفت: “شما دانشجوی این کلاسی؟” با لبخند جواب دادم بله. ایشان فرمودند: “چرا الان اومدی؟” جواب دادم که خواب ماندم. ایشان گفتند: “برگه امتحان تمام شده است. برگه ندارم که به شما بدهم!!” . با همان لبخند و بدون اینکه حرف اضافی […]

Read the rest of this entry »

بنزین

دوشنبه, فروردین ۲۰ام, ۱۳۸۶

بسم الله چند وقتی است که به صورت پراکنده ، خبرهایی از بنزین در رسانه‌ها به گوش می‌رسد. طبق آخرین اخبار، قرار است که از اول خرداد بنزین به صورت سهمیه‌بندی و طبق گفته آقای دکتر به قیمت هشتاد تومان و به گفته اون یکی آقای دکتر، به قیمت یکصد تومان عرضه شود. دو مورد […]

Read the rest of this entry »

ما اومدیم

چهارشنبه, فروردین ۱۵ام, ۱۳۸۶

بسم الله ما اومدیم. سالهای گذشته، وقتی از جهادی برمی‌گشتم، و وقتی که وارد تهران می‌‌شدم، تا چند روز حالم تو قوطی بود. یعنی اصلا انگیزه‌ای برای برگشتن به تهران نداشتم. حالم از تهران و اکثر آدم‌هایش به هم می‌خورد و چند روز اول، داخل تهران بودن برایم قابل تحمل نبود. ولی امسال اصلا اینگونه […]

Read the rest of this entry »